Parket bij de Hoge Raad, 17-01-2017 / 15/04110


ECLIECLI:NL:PHR:2017:157
Datum17-01-2017
InhoudsindicatieGewapende woningoverval waarbij de restauranthouder wordt meer geschoten en zijn hond wordt doodgeschoten. 1. Strafverzwarende omstandigheid ex art. 43a Sr. 2. Gebruik leugenachtige verklaring getuige. 3. Gebruik kennelijk leugenachtige verklaring vte. Ad 1. Slagende klacht, omdat de bewezenverklaarde strafverzwarende omstandigheid niet kan worden afgeleid uit de gebezigde bewijsmiddelen, behoeft niet tot cassatie te leiden, nu het gewraakte onderdeel kan worden afgeleid uit het ttz aan de vte voorgehouden Uittreksel JustitiŽle Documentatie betreffende vte. Ad 2. Aan een leugenachtige verklaring van een getuige kan geen redengevende kracht worden toegekend (vgl. HR 14 september 1992, ECLI:NL:HR:1992:AC3716, NJ 1993/54). Slagende klacht hoeft niet tot cassatie te leiden, nu dit onderdeel van de bewijsvoering slechts van ondergeschikt belang is. Ad 3. Opvatting dat de feitenrechter bij zijn oordeel omtrent de kennelijke leugenachtigheid van de verklaring van de verdachte gehouden is aan te geven in welk(e) specifieke bewijsmiddel(en) dat oordeel zijn grondslag vindt, stelt een eis die het recht niet kent, ook al komt een dergelijke werkwijze op zichzelf de inzichtelijkheid van de bewijsvoering wel ten goede. Slagende klacht hoeft i.c. niet tot cassatie te leiden nu de bewijsvoering ook met weglating van dit onderdeel toereikend is gemotiveerd. CAG anders. Samenhang met 16/01580.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1005 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK3359 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD3902 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT2897 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV6192 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9968 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:467 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1992:AC3716 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1099 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3992 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:467 ★★★