Parket bij de Hoge Raad, 10-03-2017 / 16/02227


ECLIECLI:NL:PHR:2017:186
Datum10-03-2017
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Uitleg overeenkomst met betrekking tot opschortende voorwaarde over onherroepelijke bouwvergunning en start bouw. Stelplicht en bewijslast ten aanzien van opschortende voorwaarde. Tekortkoming? Hoogte gefixeerde schadevergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2228 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:868 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:868 ★★