Parket bij de Hoge Raad, 14-02-2017 / 15/04818


ECLIECLI:NL:PHR:2017:192
Datum14-02-2017
InhoudsindicatieMedeplegen van opzettelijk vrijheidsberoving en beroofd houden, de dood ten gevolge hebbend, art. 282 Sr. Strafmotiveringsklacht. HR: art. 81.1 RO en ambtshalve strafvermindering i.v.m. de overschrijding van de redelijke termijn. Samenhang met 15/04581 en 15/05514.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:522
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:522