Parket bij de Hoge Raad, 14-02-2017 / 15/03250


ECLIECLI:NL:PHR:2017:216
Datum14-02-2017
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn in e.a. met twee jaren gecompenseerd door voortvarende behandeling in h.b. binnen (ruim) vijf maanden? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD2578 m.b.t. duur van redelijke termijn. Gelet hierop is s Hofs oordeel dat "de redelijke termijn in eerste aanleg is overschreden, maar deze schending is gecompenseerd door de snelle afdoening in hoger beroep", niet z.m. begrijpelijk, in aanmerking genomen dat de zaak in e.a. eerst is afgedaan meer dan vier jaren na aanvang van de termijn. HR doet zaak om doelmatigheidsredenen zelf af.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW3751 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:476 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AM0234 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF6589 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7082 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:591
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BN7112
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:591