Parket bij de Hoge Raad, 20-01-2017 / 16/00390


ECLIECLI:NL:PHR:2017:22
Datum20-01-2017
InhoudsindicatieKoopovereenkomst; rechtsgevolgen vernietiging. Vervolg op HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3765, NJ 2013/492. Weigering eisvermeerdering na verwijzing, goede procesorde (art. 130 lid 2 Rv). Gevolgen van mededeling verpanding van vordering tot terugbetaling koopsom hangende de procedure in hoger beroep (art. 3:246 BW). Toewijzing wettelijke rente met ingang datum inleidende dagvaarding? Verwijzing naar de schadestaatprocedure van een vordering tot vergoeding van huurinkomsten (art. 3:121 BW)?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL2229 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ2904 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM9528 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA3765 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR7928 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1012 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY2599 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV8720 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:415 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7364 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:493 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD7321 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2833 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO4579 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4083 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:32 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3619 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1490 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7361 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9313
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1012 ★★★★