Parket bij de Hoge Raad, 17-03-2017 / 16/05474


ECLIECLI:NL:PHR:2017:226
Datum17-03-2017
InhoudsindicatiePersonen- en familierecht. Procesrecht. Gezag en omgang. Uit gezag ontheven moeder verzoekt uitbreiding van de omgangsregeling. In hoger beroep schorst het hof de omgangsregeling op verzoek van de met de voogdij belaste gecertificeerde instelling (GI). Is een GI bevoegd een verzoek m.b.t. de omgangsregeling te doen? Art. 1:377a en 1:377e BW. Art. 8 lid 2 EVRM; is deze inmenging in het omgangsrecht bij wet voorzien? Omvang rechtsstrijd in hoger beroep. Art. 362 Rv belet dat voor het eerst in hoger beroep een zelfstandig verzoek wordt gedaan.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:91 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ2292 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR5151 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9226 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1019 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9538 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:943 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8360 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA6246 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT1096 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3093 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL9542 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:359
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG9917
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT1096
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO1993
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2000:AA8894
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:943 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3093 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1193
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1552