Parket bij de Hoge Raad, 24-03-2017 / 15/01633


ECLIECLI:NL:PHR:2017:229
Datum24-03-2017
InhoudsindicatieGoederenrecht, (appel)procesrecht. Revindicatie schilderij. Vervolg van HR 14 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF0462, NJ 2009/137. Vermeerdering van eis na cassatie en verwijzing; tweeconclusieregel; toelaatbaarheid herhaalde eiswijziging nadat deze eerder niet was toegelaten; art. 130 Rv; rechtsmiddelverbod. Vergoeding van werkelijk gemaakte proceskosten. Exclusieve en limitatieve regeling van proceskosten in art. 237-240 Rv; uitzondering bij misbruik van procesrecht (onrechtmatige daad); HR 12 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1600, NJ 2016/380 (K./Rabobank) en HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7828, NJ 2012/233 (Duka/Achmea). Schadestaat.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7828 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2800 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8521 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2360 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1224 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD1674 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU6519 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU2902 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM9528 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2461 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY2599 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO3521 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF0462 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:85 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN6386 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:296
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9531
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2009:BK2195
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2360 ★★★★★