Parket bij de Hoge Raad, 27-01-2017 / 16/03474


ECLIECLI:NL:PHR:2017:36
Datum27-01-2017
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht, procesrecht. Afwijzing verzoek van moeder en grootvader van minderjarige tot gezamenlijk gezag; art. 1:253t BW. Niet-ontvankelijkheid incidenteel appel vanwege niet-ontvankelijkheid principaal appel? Ontbreken van grieven in incidenteel appel? Ambtshalve benoeming door hof van bijzondere curator; art. 1:250 BW.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8278 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AJ3242 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG6231 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF2828 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1464 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR5312 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AR4850 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:359
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:359