Parket bij de Hoge Raad, 14-04-2017 / 16/02506


ECLIECLI:NL:PHR:2017:412
Datum14-04-2017
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Is gebruiker van perceel eigenaar geworden door verjaring? Art. 3:107-108 BW.
Recht.nl artikelHouderschap zonder afspraak mogelijk? (10-10-2017)
Voor een beroep op bevrijdende of verkrijgende verjaring is bezit vereist. Wanneer sprake is van houderschap zal een beroep op verjaring niet slagen. Houderschap ontstaat doorgaans door een voorafgaande afspraak (een rechtsverhouding). Maar is houderschap zonder rechtsverhouding ook mogelijk?
> Houderschap zonder afspraak mogelijk? (Lisa Witten, LiebregtsLeistra Advocaten)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2743 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD7601 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2463 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1763 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1067
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1067