Parket bij de Hoge Raad, 02-06-2017 / 16/03228


ECLIECLI:NL:PHR:2017:480
Datum02-06-2017
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Overeenkomstenrecht. Overeenkomst werkgever/pensioenverzekeraar inzake belegging pensioengelden. Wijziging beleggingsdepot door verzekeraar wegens te lage dekkingsgraad. Tekortkoming verzekeraar? Verzuim? Aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Tweeconclusieregel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:769 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1301 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3532 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ7619 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:281 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:765 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2276 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:862 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2276 ★★