Parket bij de Hoge Raad, 16-05-2017 / 15/05207


ECLIECLI:NL:PHR:2017:539
Datum16-05-2017
InhoudsindicatieStrafmotivering. Rechtsgevolg overschrijding redelijke termijn in h.b. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2008:BD2578 m.b.t. toetsing in cassatie van het oordeel van de feitenrechter inzake de redelijke termijn. s Hofs oordeel dat de overschrijding van de redelijke termijn in h.b. dermate beperkt is dat kan worden volstaan met de constatering daarvan is niet onbegrijpelijk en behoeft geen nadere motivering. CAG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:963 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU7119 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:824 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1520 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2475 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:63 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1159 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1159 ★★