Parket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 15/04567


ECLIECLI:NL:PHR:2017:837
Datum20-06-2017
InhoudsindicatieAfwijking uos inzake redelijke termijn in e.a. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Hof heeft geen overweging gewijd aan de overschrijding van de redelijke termijn in e.a. Nu de Rb in haar strafmotivering uitdrukkelijk rekening heeft gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn in e.a. en mede gelet op die overschrijding aan verdachte een gevangenisstraf van 57 maanden heeft opgelegd, is de motivering van de strafoplegging door het Hof, in aanmerking genomen het ttz. in h.b. gevoerde verweer, niet begrijpelijk, temeer niet nu het Hof aan verdachte een aanzienlijk hogere straf heeft opgelegd dan de Rb (een gevangenisstraf van 7 jaren). HR doet de zaak zelf af en vermindert de opgelegde gevangenisstraf. Daarbij betrekt HR de overschrijding van de inzendingstermijn in de cassatiefase.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG7762 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR2108 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5819 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV2372 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2492
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU1997
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2492