Parket bij de Hoge Raad, 27-06-2017 / 15/02034


ECLIECLI:NL:PHR:2017:964
Datum27-06-2017
InhoudsindicatieOpenlijke geweldpleging na ruzie in uitgaansgelegenheid in Lelystad, art. 141.2 onder 1 Sr. Heeft het door verdachte gepleegde geweld lichamelijk letsel in de vorm van bloeduitstortingen bij het slachtoffer veroorzaakt? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AR3230, inhoudende dat zwaardere strafbedreiging van art. 141.2 onder 1 Sr alleen van toepassing is op de verdachte die zelf het bewezenverklaarde letsel heeft toegebracht, zodat de verdachte o.g.v. deze bepaling niet strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het door zijn mededaders i.h.k.v. het openlijke geweld veroorzaakte letsel. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat uit de bewijsvoering niet kan worden afgeleid dat het het door verdachte op het slachtoffer uitgeoefende geweld is geweest waardoor bij het slachtoffer het bewezenverklaarde letsel is ontstaan, is de bewezenverklaring in zoverre onvoldoende met redenen omkleed. Samenhang met 15/01959 en ECLI:NL:HR:2017:592.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:584 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:592 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ7143 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:350 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR3230 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2489 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:944 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:370 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2489 ★★