Parket bij de Hoge Raad, 02-10-2018 / 17/01038


ECLIECLI:NL:PHR:2018:1083
Datum02-10-2018
InhoudsindicatieConclusie A-G over (1) consultatiebijstand en (2) verhoorbijstand (Salduz). Ad 1. De A-G bespreekt naar aanleiding van het eerste middel de vraag hoe het standpunt van de Hoge Raad dat de verdachte uiterlijk voor de aanvang van het inhoudelijke verhoor moet worden gewezen op zijn recht op consultatiebijstand, zich verhoudt tot de jurisprudentie van het EHRM waarin het recht van een aangehouden verdachte op rechtsbijstand is losgekoppeld van het eerste verhoor. In dit verband gaat de A-G ook in op de betekenis van art. 27c Sv, dat ter uitvoering van Richtlijn 2012/13/EU tot stand is gekomen. Ad 2. Naar aanleiding van het tweede middel, dat zich keert tegen het standpunt van de HR in o.m. HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1233, bespreekt de A-G het argument dat is ontleend aan de conclusie van A-G Bot (Hof van Justitie EU) in de zaak Kolev e.a (C-612/15).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1233 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2018 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9264 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7892 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8773 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW6864 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:407 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2068 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2018:392 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY9008
Gerelateerd ECLI:CE:ECHR:2016:0913JUD005054108
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:341 ★★