Parket bij de Hoge Raad, 20-09-2018 / 17/05979


ECLIECLI:NL:PHR:2018:1139
Datum20-09-2018
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW? Maatstaf HR 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2053 (Panmo). Weten of behoren te weten. Strekking art. 2:246 BW.
TijdschriftartikelBestuurdersaansprakelijkheid in faillissement: leiden alle wegen naar Rome?
A.C.M. Kitslaar, H.J.M. van Dal
JutD 2018/162
Als de curator de bestuurder van een failliete rechtspersoon aanspreekt, brengt hij meestal drie wettelijke bepalingen in stelling: artikel 2:9 BW (onbehoorlijke taakvervulling), artikel 2:248 / 2:138 BW (kennelijk onbehoorlijk bestuur) en artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Auteur zet de belangrijkste gelijkenissen en verschillen tussen deze drie grondslagen uiteen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2053 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA6773 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:233 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE7011 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:153 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1408 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP0084 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AB2053 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA6773 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2388 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF3419 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1079 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2880 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP1408 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC4959 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4030
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3845
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BX7024
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2370