Parket bij de Hoge Raad, 20-09-2018 / 17/05979


ECLIECLI:NL:PHR:2018:1139
Datum20-09-2018
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW? Maatstaf HR 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2053 (Panmo). Weten of behoren te weten. Strekking art. 2:246 BW.
TijdschriftartikelBestuurdersaansprakelijkheid in faillissement: leiden alle wegen naar Rome?
A.C.M. Kitslaar, H.J.M. van Dal
JutD 2018/162
Als de curator de bestuurder van een failliete rechtspersoon aanspreekt, brengt hij meestal drie wettelijke bepalingen in stelling: artikel 2:9 BW (onbehoorlijke taakvervulling), artikel 2:248 / 2:138 BW (kennelijk onbehoorlijk bestuur) en artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Auteur zet de belangrijkste gelijkenissen en verschillen tussen deze drie grondslagen uiteen.
TijdschriftartikelBestuur en aansprakelijkheid: intuďtief door de grijze tussenzone
P.D. Olden
Ondernemingsrecht 2019/83
De auteur neemt de conclusie van A-G Timmerman bij het Geocopter-arrest als vertrekpunt. In die conclusie stelt Timmerman vast dat artikel 2:248 BW bedoeld is om “alleen de excessen van onverantwoordelijk handelen waarvan schuldeisers de dupe worden, af te snijden”. In de “de grijze tussenzone” bevinden zich bestuurdersgedragingen die moeilijker zijn te beoordelen. Daar moet de rechter zijn weg vinden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2053 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA6773 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:233 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE7011 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:153 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1408 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP0084 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AB2053 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA6773 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2388 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF3419 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1079 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2880 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP1408 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC4959 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4030
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3845
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BX7024
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2370 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:798