Parket bij de Hoge Raad, 06-11-2018 / 17/03087


ECLIECLI:NL:PHR:2018:1225
Datum06-11-2018
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Zaak Buidelwolf (mensenhandel). Vier middelen. Falende klachten inzake bewezenverklaarde medeplegen van opzettelijk voordeel trekken uit uitbuiting, afwijzende beslissing hof op onderzoekswensen verdediging en kwalificatieklacht inzake witwassen i.h.l.v. bewezenverklaarde deelname aan een criminele organisatie. Slagende klacht over (begrijpelijkheid) oordeel hof inzake overschrijding redelijke termijn. Voorgesteld wordt dat HR om redenen van doelmatigheid de zaak zelf afdoet. Strekt tot vernietiging maar uitsluitend m.b.t. beslissing ter zake van de duur van de opgelegde gevangenisstraf. Samenhang met 17/03013, 17/03187 en 17/03387.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI7099 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2467 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3166 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE0055 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1353
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2382