Parket bij de Hoge Raad, 09-10-2018 / 17/00853


ECLIECLI:NL:PHR:2018:1287
Datum09-10-2018
InhoudsindicatieConclusie AG. Profijtontneming. Falende klachten over verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM en oordeel hof dat geen rechtsgevolg behoeft te worden verbonden aan overschrijding redelijke termijn. Slagende klacht m.b.t. schatting w.v.v. Hof heeft in het midden gelaten welke strafbare feiten het voordeel hebben gegenereerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3071 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1222 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2258 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:66 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:543 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1684 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2345 ★★