Parket bij de Hoge Raad, 20-11-2018 / 17/01174


ECLIECLI:NL:PHR:2018:1371
Datum20-11-2018
InhoudsindicatieAanwezigheidsrecht en afwijzing aanhoudingsverzoek. Het Hof heeft vastgesteld dat een schriftelijke verklaring is binnengekomen waarin verdachte afstand doet van zijn recht die dag ttz. te verschijnen. In s Hofs overwegingen ligt voorts besloten dat naar zijn oordeel de door de raadsvrouwe geopperde mogelijkheid dat verdachte de afstandsverklaring had getekend omdat hij zich niet goed genoeg voelde om de tz. bij te wonen, niet aannemelijk is. Gelet daarop getuigt s Hofs oordeel dat verdachte ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht en het belang van het onderzoek niet de aanhouding van de behandeling van de zaak vordert, niet van een onjuiste rechtsopvatting. Het is ook niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1496 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT3659 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1015 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP0096 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1934 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5730 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3135 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW6181 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1417 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:24 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2462 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2869
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2473
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2294
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2294