Parket bij de Hoge Raad, 18-12-2018 / 17/04015


ECLIECLI:NL:PHR:2018:1386
Datum18-12-2018
InhoudsindicatieConclusie AG. Liquidatieproces Passage. Verdachte is veroordeeld voor betrokkenheid bij meerdere moorden en een poging daartoe. Art. 289 Sr. Middelen over o.m. uitleg en toepassing kroongetuigenregeling art. 226g e.v. Sv, de toelaatbaarheid van een levenslange gevangenisstraf in het licht van art. 3 EVRM en de vraag of o.b.v. art. 6 en 13 EVRM schending redelijke termijn in h.b. moet worden verdisconteerd in executiefase. Verzoek tot het stellen van prejudiciŽle vragen over de uitleg van art. 5 Kaderbesluit EAB. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen en het verzoek af te wijzen. Samenhang met 17/03276, 17/03280, 17/03297, 17/03339 en 17/03459.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1325 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3185 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS5556 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:9 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9372 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:64 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY7757 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AS5556 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:952 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:320 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6375 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:558 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS5881 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:2501 ★★
Gerelateerd ECLI:CE:ECHR:2017:0117JUD005759208 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC6273 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AY7757 ★★
Gerelateerd ECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD001051110 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:602