Parket bij de Hoge Raad, 18-12-2018 / 17/03459


ECLIECLI:NL:PHR:2018:1387
Datum18-12-2018
InhoudsindicatieConclusie AG. Liquidatieproces Passage. Verdachte is veroordeeld voor het medeplegen van een moord en een doodslag. Art. 287 en 289 Sr. Middelen over o.m. uitleg en toepassing kroongetuigenregeling art. 226g e.v. Sv, de toelaatbaarheid van een levenslange gevangenisstraf in het licht van art. 3 EVRM en de vraag of o.b.v. art. 6 en 13 EVRM schending redelijke termijn in h.b. moet worden verdisconteerd in de executiefase. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen. Samenhang met 17/03276, 17/03280, 17/03297, 17/03339 en 17/04015.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AE9049 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY7805 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9353 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1964 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2191 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1325 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3185 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS5556 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:9 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9372 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:64 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY7757 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AS5556 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:952 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:320 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6375 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:558 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:241 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9381 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS5881 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:2501 ★★
Gerelateerd ECLI:CE:ECHR:2017:0117JUD005759208 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC6273 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AY7757 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:256
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:255
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:603