Parket bij de Hoge Raad, 16-03-2018 / 17/01273


ECLIECLI:NL:PHR:2018:249
Datum16-03-2018
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Overeenkomstenrecht. Verjaring. Procesrecht. Overeenkomst totstandbrenging onroerendgoedproject. Tekortkoming in de nakoming van een toezegging tot aanbieding van een soortgelijk project? Opeisbaarheid. Art. 3:307 lid 1 of lid 2 BW? Gedekt verweer in appel?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU4616 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3912 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:141 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS4406 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2574 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:273 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD7319 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3238 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA3369 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0610 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2988 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2788 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4641
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:6859
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:723