Parket bij de Hoge Raad, 20-02-2018 / 16/04582


ECLIECLI:NL:PHR:2018:321
Datum20-02-2018
InhoudsindicatieProfijtontneming, w.v.v. uit medeplegen voorbereidingshandelingen drugstransporten en deelname criminele organisatie. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e lid 2 en lid 3 Sr. W.v.v. in periode voorafgaand aan bewezenverklaarde periode hoofdzaak. In met ontnemingszaak samenhangende strafzaak is verdachte veroordeeld t.z.v. strafbare feiten gepleegd in periode van 1-5-2009 t/m 15-4-2011. Hof heeft enkel deze feiten beschouwd als grondslag voor vordering tot ontneming. Voor het vaststellen van w.v.v. heeft Hof gebruik gemaakt van het ontnemingsrapport waarin voordeelsberekening is gebaseerd op eenvoudige kasopstelling en periode van 1-1-2008 t/m 31-12-2010 is gekozen als onderzoeksperiode. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:414 m.b.t. berekeningswijze van eenvoudige kasopstelling. In aanmerking genomen dat Hof - dat kennelijk heeft beoogd enkel voordeel te ontnemen dat is verkregen d.m.v. of uit de baten van de in de hoofdzaak bewezenverklaarde feiten - tot uitgangspunt heeft genomen periode van 1-5-2009 t/m 15-4-2011 waarin die feiten zijn begaan, is de vaststelling van het bedrag waarop w.v.v. moet worden geschat, v.zv. Hof daarbij bankstortingen en uitgaven verricht vr 1-5-2009 heeft betrokken, zonder nadere motivering die ontbreekt, niet begrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD6046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:414 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:878 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3569 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:66 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:543 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:712 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2061 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BG7939 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:720 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1309 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:214
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP0255
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:543 ★★★