Parket bij de Hoge Raad, 15-05-2018 / 15/01912


ECLIECLI:NL:PHR:2018:433
Datum15-05-2018
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Twee middelen. Slagende klacht m.b.t. overschrijding redelijke termijn, plv. AG over de vraag of ter compensatie van dit verzuim de schadevergoedingsmaatregel verminderd zou moeten worden, en falende (bewijs)klacht inzake bestanddeel kwetsbare positie i.h.l.v. art. 273f Sr (mensenhandel). Strekt tot vernietiging voor wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP5361 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ3537 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:558 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1004