Parket bij de Hoge Raad, 15-05-2018 / 17/00948


ECLIECLI:NL:PHR:2018:443
Datum15-05-2018
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Twee middelen. Eerste middel klaagt tevergeefs over (1) bewezenverklaard voorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk letsel en (2) afwijzende beslissing op verweer inzake betrouwbaarheid van getuigenverklaring. Tweede middel klaagt terecht over schending van de inzendtermijn, maar als die schending wordt gecompenseerd door voortvarende behandeling HR (vóór 10 juni 2018) hoeft dit niet tot cassatie te leiden. Strekt tot verwerping van het beroep.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AE9049 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO8315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1799 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AE9049 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY5326 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:453 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU3460 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3114 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:823