Parket bij de Hoge Raad, 25-05-2018 / 17/03184


ECLIECLI:NL:PHR:2018:522
Datum25-05-2018
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Mededingingsrecht. Art. 6 lid 1 Mw. Besluiten ondernemersvereniging (levensmiddelenbranche) nietig wegens mededingingsbeperkende strekking? Door lid-ondernemer van de vereniging contractueel aanvaarde Code en campagne ten behoeve van leeftijdscontrole ter uitvoering wettelijk verbod op verkoop van tabak en alcohol aan jongeren. Leverancier van systeem voor leeftijdscontrole op afstand daardoor benadeeld?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8278 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:2204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0345 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2005:AU8309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2009:343 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:26 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:290 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:184 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1354 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:1 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2012:795 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT5531 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:415 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:149 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2008:643 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:784 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:160 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:484 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2018:25 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:290 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:184 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:794 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2189 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:346 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:316
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:2480
Gerelateerd ECLI:EU:C:2009:610
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1177