Parket bij de Hoge Raad, 29-05-2018 / 16/05594


ECLIECLI:NL:PHR:2018:537
Datum29-05-2018
InhoudsindicatieConclusie AG over klacht dat het hof heeft verzuimd te reageren op het in h.b. gevoerde verweer t.a.v. overschrijding redelijke termijn. Samenhang met 16/05596 en 16/05597.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL1485 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:947 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU2012 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5177 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5176 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ2001 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1155