Parket bij de Hoge Raad, 25-01-2019 / 18/00245


ECLIECLI:NL:PHR:2019:179
Datum25-01-2019
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Verzekeringsrecht. Procesrecht. Tussentijdse opzegging verzekeringsovereenkomst door verzekeraar. Is opzegging rechtsgeldig? Heeft het hof bij (formulering) bewijsopdracht art. 7:940 lid 3 BW miskend? Bewijswaardering.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:976 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2906 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:971 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1266 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:260
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1026
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:468
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4222
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1296
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:447