Parket bij de Hoge Raad, 08-02-2019 / 18/01521


ECLIECLI:NL:PHR:2019:261
Datum08-02-2019
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Is voldaan aan de voorwaarden voor toewijzing van een geldvordering in kort geding? Beroep op verrekening; art. 6:136 BW.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE9400 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5519 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP0263 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:196 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0893 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7535 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE0660 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0893 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ0514 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0514
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:577
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:508