Parket bij de Hoge Raad, 12-02-2019 / 17/01243


ECLIECLI:NL:PHR:2019:318
Datum12-02-2019
InhoudsindicatieVoorbereiding van afpersing, art. 317 jo. 46 Sr. 1. Ongeoorloofde beperking cassatieberoep. 2. Begrip afpersing a.b.i. art. 317.1 Sr. Ad 1. Blijkens de daarvan opgemaakte akte partiŽle intrekking cassatie is het beroep, v.zv. het betrekking heeft op het onder 4 tlgd, niet gericht tegen de vrijspraak van de voorbereiding van "diefstal met geweldpleging (in vereniging)" en "opzettelijke vrijheidsberoving (in vereniging)". HR aanvaardt deze beperking niet nu de onderdelen van het onder 4 tlgd. die in de akte worden uitgesloten van het beroep in cassatie niet onderdelen van een samengestelde tll. betreffen waarin een zelfstandig strafrechtelijk verwijt is omschreven a.b.i. ECLI:NL:HR:2013:CA1610. Ad 2. Buiten het zich hier niet voordoende geval van art. 317.2 Sr is voor afpersing vereist dat de dwang wordt uitgeoefend "door geweld of bedreiging met geweld". Nu uit de bewijsvoering niet z.m. kan worden afgeleid dat het opzet van verdachte was gericht op het voorbereiden van het "door geweld of bedreiging met geweld" iemand dwingen tot de in art. 317.1 Sr bedoelde prestaties, is de bewezenverklaring niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Volgt partiŽle vernietiging (voor het gehele feit 4) en terugwijzing. Samenhang tussen 17/01243 en 17/01065.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AN9309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE4200 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1233 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:245 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV4191 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:251 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1957 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3608 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT1802 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:473
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1679
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:473