Parket bij de Hoge Raad, 28-05-2019 / 17/05965


ECLIECLI:NL:PHR:2019:565
Datum28-05-2019
InhoudsindicatieConclusie AG met betrekking tot de zogenaamde Amsterdamse medicijnmoorden. De AG gaat in het bijzonder in op de vraag of schakelbewijs alleen toelaatbaar is indien de modus operandi wordt vergeleken van twee strafbare feiten waarvan op andere gronden kan worden aangenomen dat zij zijn begaan. De AG beantwoordt die vraag ontkennend en betoogt dat schakelbewijs ook kan dienen om te bewijzen dat een strafbaar feit is begaan. Verder stelt de AG zich op het standpunt dat het middel dat erover klaagt dat de oplegging van een levenslange gevangenisstraf in strijd is met art. 3 EVRM gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad niet kan slagen. Omdat geen van de middelen naar zijn oordeel kan slagen, concludeert de AG dat de Hoge Raad het cassatieberoep moet verwerpen.
Recht.nl artikelSchakelbewijs toelaatbaar? (13-06-2019)
De “wijze waarop de onderscheiden feiten zijn begaan” is een uitdrukking die impliceert dat er onderscheiden feiten zijn begaan. Het lijkt er dus op dat de Hoge Raad schakelbewijs alleen toelaatbaar acht als vaststaat dat er tenminste twee strafbare feiten zijn begaan die met elkaar kunnen worden vergeleken op het punt van de modus operandi. De vraag is of daarvan in de onderhavige zaak sprake is.
> Is schakelbewijs alleen toelaatbaar indien de modus operandi wordt vergeleken van twee strafbare feiten waarvan op andere gronden kan worden aangenomen dat zij zijn begaan? (Bijzonderstrafrecht.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5496 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1325 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3118 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3185 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ4491 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2907 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:600 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:558 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:320 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ3558 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:256
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:602
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:3769
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:720
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:718
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:603
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:601
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:982
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:668
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1455