Parket bij de Hoge Raad, 28-05-2019 / 19/00827


ECLIECLI:NL:PHR:2019:575
Datum28-05-2019
InhoudsindicatieVordering AG tot cassatie in het belang der wet. De vordering richt zich tegen een beschikking van de rechtbank Noord-Nederland van 23 mei 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1986. Centraal in de vordering staat de functie die tegenwoordig aan art. 36 Sv moet worden toegekend. Het artikel voorziet in de mogelijkheid dat de raadkamer van de rechtbank verklaart dat de zaak is geŽindigd. De AG legt de volgende drie samenhangende vragen aan de Hoge Raad voor: (1) Kan art. 36 Sv toepassing vinden in zaken waarin de officier van justitie (nog) geen rechter in de zaak heeft betrokken? (2) Kan art. 36 Sv toepassing vinden als het onderzoek op de terechtzitting al een aanvang heeft genomen? (3) Kan een overschrijding van de redelijke termijn grond opleveren voor de toepassing van art. 36 Sv? De AG beantwoordt de eerste vraag bevestigend, de tweede en derde vraag echter ontkennend. Daarom vordert hij dat de Hoge Raad de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland in het belang der wet zal vernietigen.
Recht.nl artikelWelke functie moet tegenwoordig aan artikel 36 Sv worden toegekend? (11-06-2019)
In de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek van de verdachte om te verklaren dat de zaak is geŽindigd ex artikel 36 Sv, toegewezen op een moment waarop het onderzoek ter terechtzitting al was aangevangen. De vraag is of dat rechtens kan.
> Cassatie in het belang der wet: welke functie moet tegenwoordig aan art. 36 Sv worden toegekend? (Bijzonderstrafrecht.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4280 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX5566 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:89 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2010:BM8269 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BI2606 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:2590
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1986
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:3208
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BH9385
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:315
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:1564
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:2759
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:55
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:4056
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:4500
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:8806
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9245
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:2734
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:10060
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2760
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:2771
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BV1330
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9767
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2011:BP4806
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2011:BP4831
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2010:BP3762
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2010:BN5507
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2009:BK4849
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ0641
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2008:BG8138
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1472
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3430