Parket bij de Hoge Raad, 29-01-2019 / 17/02973


ECLIECLI:NL:PHR:2019:69
Datum29-01-2019
InhoudsindicatieConclusie plv. AG. Vier middelen. Medeplegen valsheid in geschrifte. Falende klachten inzake denaturering verklaring medeverdachte en het gebruik van die verklaring voor de bewezenverklaring. Derdenwerking Salduz-rechtspraak? Klachten inzake consultatiebijstand voorafgaand aan het verhoor van de medeverdachte falen ook. Strekt tot verwerping van het beroep. Samenhang met 17/02972.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU1993 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:CE:ECHR:2008:1127JUD003639102 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:96 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:389