Parket bij de Hoge Raad, 01-10-2019 / 18/00511


ECLIECLI:NL:PHR:2019:813
Datum01-10-2019
InhoudsindicatieConclusie AG over voeging b.p., een rechtspersoon en gebreken in de vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 51g en 421 Sv). In onderhavig geval heeft het hof vastgesteld dat aan de vertegenwoordingsbevoegdheid van de b.p. een gebrek kleefde tot aan de zitting in hoger beroep omdat de (handhaving van de) vordering namens de b.p. niet was ondertekend door twee tekenbevoegden, zoals door de statuten van de b.p. vereist. Naar het oordeel van de AG wordt in cassatie tevergeefs opgekomen tegen het oordeel van het hof dat dit gebrek door middel van een overgelegde brief met bijlagen tijdens de zitting alsnog is hersteld zodat de b.p. ontvankelijk is in haar vordering. Verwijzing naar ECLI:NL:HR:2002:AD5371 waarin de HR heeft bepaald dat bij een gebrek in de machtiging a.b.i. art. 51c Sv beginselen van een behoorlijke procesorde meebrengen dat niet-ontvankelijkheid pas aan de orde is nadat de b.p. eerst door het OM dan wel de rechter in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen en die gelegenheid niet is benut. De AG acht deze rechtspraak van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een rechtspersoon zodat het gebrek ook in hoger beroep tijdens de zitting kan worden hersteld. De AG gaat daarnaast in op de verhouding tussen art. 421.3 en 421.4 Sv en in dat kader de ontvankelijkheid van een b.p. in hoger beroep wanneer haar vordering in eerste aanleg niet-ontvankelijk is verklaard.
Recht.nl artikelConclusie AG over voeging BP (rechtspersoon) en gebreken in de vertegenwoordigingsbevoegdheid (10-10-2019)
Het gerechtshof Den Haag heeft de verdachte wegens het medeplegen van een geavanceerde vorm van ‘skimmen’ (art. 139c en 139d Sr), betaalpasfraude (art. 232 Sr) en deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren. Daarnaast heeft het hof de vordering van de benadeelde partij ABN AMRO Bank N.V. tot schadevergoeding ten bedrage van €1.133.796,86 toegewezen en aan de verdachte een schadevergoedingsmaatregel opgelegd, een en ander zoals nader bepaald in het arrest.
> Conclusie AG over voeging BP (rechtspersoon) en gebreken in de vertegenwoordigingsbevoegdheid (Bijzonderstrafrecht.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD5371 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:885 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO1486 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR3043 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:896 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1688 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7962 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM4363 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI1025 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2705
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5698