Parket bij de Hoge Raad, 27-08-2019 / 18/00269


ECLIECLI:NL:PHR:2019:816
Datum27-08-2019
InhoudsindicatieConclusie AG. Opzetheling van twee gestolen laptops door deze voor een klein bedrag op straat te kopen en kort daarop door te verkopen aan een computerwinkel, art. 416 lid 1 Sr. Kan, ondanks het ontbreken van een nadere bewijsoverweging, voldoende uit de gebezigde bewijsmiddelen worden afgeleid dat de verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van de twee laptops, wist dat deze van misdrijf afkomstig waren? De AG stelt zich op het standpunt van wel en neemt daarbij in aanmerking dat de raadsman in hoger beroep heeft bepleit dat een veroordeling ter zake van opzetheling kan volgen en de verdachte zich daartegen niet heeft verzet. De AG adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep te verwerpen. Samenhang met 18/00270 en 18/00085.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:97 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5527 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD7259 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP3955 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1538