Parket bij de Hoge Raad, 27-08-2019 / 18/03081


ECLIECLI:NL:PHR:2019:819
Datum27-08-2019
InhoudsindicatieConclusie AG. Poging doodslag door slachtoffer meermalen met een mes te steken in de rug, borst en buik, art. 287 Sr. Klachten over bewijs van voorwaardelijk opzet en schending van de redelijke termijn in cassatie. De AG is van mening dat, ondanks enige onduidelijkheid over de precieze letsels van het slachtoffer, het oordeel van het hof dat de verdachte voorwaardelijk opzet had het slachtoffer te doden, toereikend is gemotiveerd. De AG stelt zich op het standpunt dat het beroep voor wat betreft de schending van de redelijke termijn doel treft en geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep voor het overige te verwerpen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AE9049 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:718 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5396 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC5982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:973 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6368 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2715 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX8482 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT1871 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1142 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2763 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6742 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:975 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU3606 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:434 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:233 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:691 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0235 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK6344 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:299
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1543