Rechtbank Almelo, 08-11-2012 / 420220 CV EXPL 9050/12


ECLIECLI:NL:RBALM:2012:BY2676
Datum08-11-2012
InhoudsindicatieAan beoordeling arbeids(on)geschiktheid door een verzuimconsulent, niet zijnde een bedrijfs- of verzekeringsarts, kan niet de waarde worden toegekend die werkgever daaraan wil toekennen. Beoordeling is voorbehouden aan bedrijfs- en verzekeringsartsen, die daartoe zijn opgeleid gedurende een vier jaar durende specialisatie. Werkgever verantwoordelijk voor handelswijze van door haar ingeschakelde Arbodienst. UWV acht zich in strijd met eigen richtlijnen niet in staat een deskundigenoordeel te geven, nu informatie bedrijfsarts ontbreekt.
Recht.nl artikelVerzuimconsulent is geen bedrijfsarts (30-01-2013)
Aan de beoordeling van arbeids(on)geschiktheid door een verzuimconsulent kan niet dezelfde waarde worden toegekend als aan het oordeel van een bedrijfs- of verzekeringsarts. De gevolgen van het niet inschakelen van zo'n arts komen voor rekening van de werkgever.
> De zieke werknemer (Maartje Ouwehand, Wieringa Advocaten)
> Deskundigenoordeel UWV: een duurdere first opinion (Laura Kiebert, Van Benthem & Keulen)
Recht.nl artikel5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (08-11-2018)
Vijf tips om arbeidsrechtelijke uitglijders bij zieke werknemers te voorkomen.
> 5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (Petra Hogewind, Sdu.nl)
> Flowchart ‘loon bij ziekte’ (Sdu.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Almelo, 08-11-2012, 420220 CV EXPL 9050/12 (met noot)
R.A. Heida
JAR 2013/3
Beoordeling ziekte voorbehouden aan arts, niet aan verzuimconsulent. Betaling loon bij ziekte.
TijdschriftartikelRechtbank Almelo, 08-11-2012, 420220 CV EXPL 9050/12
TAP, 2013, p. 0
Een verzuimconsulent is geen bedrijfsarts. Werkgever is verantwoordelijk voor de door haar ingeschakelde arbodienst