Rechtbank Amsterdam, 08-09-2008 / 13/437401-06


ECLIECLI:NL:RBAMS:2008:BF0452
Datum08-09-2008
InhoudsindicatieVrijspraken voor geweldpleging in Mirandabad Naar het oordeel van de rechtbank is op basis van de verschillende aangiften en verklaringen van getuigen komen vast te staan dat er op 12 juni 2006 te Amsterdam in of bij het Mirandabad openlijk en in vereniging geweld is gepleegd door een groep jongeren. De leden van deze groep waren vrienden of bekenden dan wel buurtgenoten van elkaar. Er zijn meerdere strafbare feiten ten laste gelegd. Er waren meerdere getuigen, echter per ten laste gelegd feit was er maar één getuigenverklaring. De rechtbank is echter van oordeel dat, nu concrete handelingen van verdachten niet, of slechts op basis van één getuigenverklaring, zijn toe te schrijven aan de individuele verdachten er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte en zijn medeverdachten het telastegelegde hebben begaan.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★