Rechtbank Amsterdam, 01-12-2008 / AWB 05-4505 WAV


ECLIECLI:NL:RBAMS:2008:BG7130
Datum01-12-2008
InhoudsindicatieWAV-boete / matiging van de boete / artikel 6 EVRM ambtshalve toets en schending redelijke termijn In Wav-zaken wordt aan de overtreder een bestuurlijke boete opgelegd, die een punitief karakter draagt. Hierin ziet de rechtbank aanleiding om voor dergelijke zaken aansluiting te zoeken bij het vonnis van de Hoge Raad van 22 april 2005 (LJN: AO9006), waarin voor belastingzaken uitgangspunten en regels geformuleerd zijn terzake de redelijke termijn van artikel 6 van het EVRM. De rechtbank vindt steun voor dit oordeel in twee uitspraken van de AbRS van 28 mei 2008 (LJN: BD 2637) en 14 maart 2007 (LJN: BA0664) en een uitspraak van de CRvB van 28 augustus 2008 (LJN: BE9745) ter zake boetenotas. In de omstandigheid dat het bij Wav-zaken, net als fiscale boetezaken, om bestuursrechtelijke zaken gaat met een strafrechtelijke karakter, ziet de rechtbank aanleiding om ook ten aanzien van de vraag of de schending van de redelijke termijn van artikel 6 van het EVRM ambtshalve dient te geschieden, aan te sluiten bij het oordeel dat de Hoge Raad terzake heeft ingenomen. De rechtbank zal dit punt ambtshalve beoordelen. Onder verwijzing naar de voornoemd vonnis van de Hoge Raad hanteert de rechtbank het uitgangspunt dat de berechting van de zaak niet binnen een redelijke termijn is geschied indien niet binnen twee jaar na de aankondiging van de boetes door de rechtbank uitspraak is gedaan. Hiervan kan worden afgeweken indien sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bijzondere complexiteit van de zaak of vertragend optreden van de zijde van eiser. Zoals hiervoor onder II.2.16 is overwogen heeft de behandeling van het beroep door de rechtbank ruim drie jaren en een maand geduurd, zonder dat sprake is van bijzondere omstandigheden. Hiermee moet worden geoordeeld dat de redelijke termijn door de rechtbank is overschreden. De boete wordt vanwege termijnoverschrijding gematigd van 2000 naar 1800.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA0664 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD7033 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD3121 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BE9745 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK6780
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK6780