Rechtbank Amsterdam, 17-06-2009 / AWB 08/1258 t/m 08/1261, 08/2225, 08/2617, 07/4961, 07/4963 t/m 07/4965


ECLIECLI:NL:RBAMS:2009:BJ0834
Datum17-06-2009
InhoudsindicatieWerkgeverschap / ketenaansprakelijkheid / matiging boete / bevoegdheid rechtbank bij meerdere eisers met verschillende vestigingsplaatsen Er is sprake van een keten van in totaal 6 bedrijven, die 16 vreemdelingen middels het naar elkaar doorfactureren binnen deze keten hebben ingeleend/ doorgeleend. Nu partijen desgevraagd hebben verklaard er geen bezwaar tegen te hebben dat het beroep om redenen van proceseconomie door deze rechtbank wordt behandeld, acht de rechtbank zich, ondanks de verschillende vestigingsplaatsen van eisers, bevoegd (zie ook AbRS 14 mei 2008, LJN BD1470). Verweerder heeft eisers terecht aangemerkt als werkgever in de zin van de Wav en hij was ook bevoegd ieder van hen een boete op te leggen. Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot de Wav blijkt dat de wetgever de onderhavige situatie van (onder)aanneming juist op het oog had. De door eisers aangevoerde omstandigheden vormen geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan dient te worden afgeweken van de boetenormbedragen. Alle partijen zijn volledig en zelfstandig verantwoordelijk voor het beschikken over een twv; het feit dat de boete voor alle partijen gelijk en maximaal is, maakt de boete nog niet onevenredig. De mogelijkheid dat eisers hoger in de keten de hun opgelegde boetes zullen doorberekenen aan partijen lager in de keten, hoeft voor verweerder evenmin aanleiding te zijn de boete te matigen. Gelet op de overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM matigt de rechtbank de boete met 5%.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA9298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA9310 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB4694 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG8306 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD1470 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AY5513 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7276
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7274
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB6299
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7275
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7273
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7272
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7271
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7276
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7274
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7275
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7273
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7272
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7271