Rechtbank Amsterdam, 03-07-2009 / AWB 07-2425 WRO


ECLIECLI:NL:RBAMS:2009:BJ4185
Datum03-07-2009
InhoudsindicatieBouw Fountainhead kan doorgaan. Partijen hebben vanwege het nieuwe bestemmingsplan geen belang meer bij een beoordeling van de vrijstelling van het oude bestemmingsplan op grond van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening. De rechtbank vond aanvankelijk dat het stadsdeel onvoldoende had gemotiveerd dat het bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Het stadsdeel heeft daarop een nieuw welstandsadvies overgelegd. De rechtbank vindt dat met het alsnog gegeven welstandadvies voldoende is gemotiveerd dat het bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Hoewel de binnenplanse vrijstelling voor de golvende gevel gedeeltelijk leidt tot een bestemmingswijziging vindt de rechtbank dat in dit geval aanvaardbaar.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI2952 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AY9857 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM4170
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM4170