Rechtbank Amsterdam, 04-05-2010 / 13/528549-09 (A), 13/425267-09 (B) en 13/405191-09 (C) (PROMIS)


ECLIECLI:NL:RBAMS:2010:BM3738
Datum04-05-2010
InhoudsindicatieVeroordeling tot zes jaren gevangenisstraf voor het plegen van een tiental gewapende overvallen binnen een periode van vier maanden, waarvan drie gepleegd toen verdachte nog minderjarig was. De psycholoog en de psychiater in deze zaak pleitten voor toepassing van het meerderjarigenstrafrecht ten aanzien van de overvallen die verdachte als minderjarige pleegde. De officier van justitie heeft acht jaren gevangenisstraf geeist. De rechtbank heeft het meerderjarigenstrafrecht toegepast, gelet op de ernst van de bewezen verklaarde feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd en de persoonlijkheid van verdachte. De rechtbank ziet echter aanleiding om gezien de benarde omstandigheden van verdachte waar hij in het verleden in verkeerde, zijn achtergrond, zijn licht verminderde toerekeningsvatbaarheid en zijn jeugdige leeftijd bij de straftoemeting af te wijken van hetgeen door de officier van justitie is gevorderd en heeft aan verdachte een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van zes jaren.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ7233