Rechtbank Amsterdam, 03-06-2010 / AWB 09/1959


ECLIECLI:NL:RBAMS:2010:BM9300
Datum03-06-2010
InhoudsindicatieWAV / rele en daadwerkelijke arbeid / werknemerschap in de zin van artikel 45 VWEU K heeft, volgens de verklaringen van eiser, over een periode van zes tot zeven dagen ongeveer vier vijf dagen gewerkt gedurende drie vier uur per dag. Dit is, afgezet tegen de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, niet anders te beschouwen dan als meer dan louter marginaal en bijkomstig van aard en derhalve als rele en daadwerkelijke arbeid. Dat, zoals eiser heeft aangevoerd, niet tevens bijkomende omstandigheden aanwezig zijn, zoals het HvJEU in het arrest Genc heeft opgesomd, waaronder een contract, het feit dat op dat contract de geldende collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, het recht op doorbetaalde vakantiedagen, het behoud van salaris bij ziekte en een (langdurige) contractsverhouding tussen K en eiser, maakt dit niet anders. Dat het aantal uren als weinig te kwalificeren is, kan, wat daar verder ook van zij, hieraan evenmin afdoen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD0191 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK5859 ★★★★★