Rechtbank Amsterdam, 12-01-2011 / 364194 / HA ZA 07-649


ECLIECLI:NL:RBAMS:2011:BP2561
Datum12-01-2011
InhoudsindicatieNederlands trustkantoor treedt op als statutair bestuurder van om fiscale redenen in Nederland gevestigde, tot verschillende internationale concerns behorende vennootschappen. Trustkantoor ondertekent op instructie van wederzijdse ultimate beneficial owners namens Nederlandse vennootschappen een securities lending agreement. Lender stelt dat Borrower verplichtingen uit agreement niet nakomt en dat zij als gevolg hiervan schade lijdt. Trustkantoor voor deze schade aansprakelijk als bestuurder van Lender (art. 2:9 BW) en/of als bestuurder van Borrower (H)?
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 12-01-2011, 364194 / HA ZA 07-649
RF 2011, 52
Bestuurdersaansprakelijkheid. Trustkantoor. Securities lending. Is een trustkantoor als bestuurder van Lender en/of van Borrower aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet nakomen van een securities lending agreement?

(Canicula B.V. in liquidatie / ING Bank N.V.)
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 12-01-2011, 364194 / HA ZA 07-649 (met noot)
C.D.J. Bulten
JOR 2011/250
Bestuurdersaansprakelijkheid. Trustkantoor is bestuurder. Art. 2:9 BW geldt ook voor trustvennootschappen. Toepassing regels uit Staleman/Van de Ven en Berghuizer Papierfabriek. Vennootschap dient enkel fiscale belangen van internationaal concern. Structuur is gebruikelijk en algemeen aanvaard. Beleid binnen vennootschap niet bepaald door de bestuurder. In casu geen aansprakelijkheid.

(Canicula / ING Trust)
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 12-01-2011, 364194 / HA ZA 07-649
JRV 2011, 140
Bestuurdersaansprakelijkheid. Trustkantoor. Securities lending.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 12-01-2011, 364194 / HA ZA 07-649 (met noot)
C.D.J. Bulten
FIP 2011, p. 180
Aansprakelijkheid trustkantoor.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE7011 ★★★★★