Rechtbank Amsterdam, 23-02-2011 / AWB 10-415 WRO


ECLIECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3805
Datum23-02-2011
InhoudsindicatieHet verlenen van een ontheffing als bedoeld in aritkel 3.23 Wro in samenhang met artikel 4.1.1, eerste lid, aanhef en onder i van het Bro (wijziging gebruik) kan niet worden aangewend voor het verlenen van een bouwvergunning voor het oprichten van een gebouw, waarvan het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Dit wordt niet anders als de bouwvergunning, zoals in dit geval, geruime tijd eerder wordt verleend dan de ontheffing. Het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan kan wel met een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 van de Wro.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BN3164 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AY8114 ★★