Rechtbank Amsterdam, 06-07-2011 / AWB 10-2221 WOB en AWB 10-2054 WOB


ECLIECLI:NL:RBAMS:2011:BR3118
Datum06-07-2011
InhoudsindicatieOpenbaarmaking van documenten met betrekking tot de aankoop van in totaal 34 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep, zoals door RTL Nederland en het Financiële Dagblad verzocht, is deels geweigerd. Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de verzoeken van eiseressen getoetst moesten worden aan de Wob en dat de in de Inventaris map 1, 2 en 6 genoemde documenten, voor zover die niet al gedeeltelijk openbaar zijn gemaakt, alsook de in de overige mappen (map 3, 4, 5, 7 en 8) bevindende e-mails, documenten zijn die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Hetzelfde geldt voor de weggelakte passages in de gedeeltelijk openbaargemaakte documenten uit Inventaris map 1 (2b, 3a, 4a, 5a en b, 6a, 7a, 9a en 10a). De openbaarmaking van die stukken en passages is terecht geweigerd op grond van artikel 11 van de Wob. Verweerder heeft ook in redelijkheid mogen afzien van verstrekking van persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare vorm. Voor zover de documenten 4b, 5c, 6b, 7b, 9b en 10b vastgestelde verslagen van overleggen bevatten, heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat hier sprake is van onevenredige benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel derden, omdat deze verslagen inzicht bieden in de onderhandelingen. Verweerder wordt niet in zijn standpunt gevolgd dat de resterende weggelakte passages in de documenten 1, 2b, 11, 12, 15 en 16 uit Inventaris map 1 zijn bestemd voor intern beraad of bedrijfs- en fabricagegegevens van Glaxo en Novartis bevatten. De rechtbank heeft in die passages geen door Glaxo en Novartis vertrouwelijk meegedeelde financiële informatie aangetroffen. Verweerder heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat het financiële of economische belang van de Staat in het geding is bij openbaarmaking van de weggelakte passages in deze documenten of dat daardoor sprake is van een onevenredige benadeling van verweerder, Glaxo of Novartis.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK1977 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX8990 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BQ7424 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX8990 ★★