Rechtbank Amsterdam, 01-06-2011 / AWB 09-5866 WW44


ECLIECLI:NL:RBAMS:2011:BR5626
Datum01-06-2011
InhoudsindicatieWet Bibob. Intrekking verleende bouwvergunning. Rechtbank concludeert dat witwassen als strafbaar feit kan worden aangemerkt als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Door verweerder is onvoldoende concreet aannemelijk gemaakt dat met de verbouwing van het betreffende pand enig strafbaar feit aan de orde kan zijn, noch dat sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet Bibob. De bevindingen van het LBB, zoals deze ten grondslag zijn gelegd aan het bestreden besluit, bieden naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende steun voor deze verstrekkende conclusie. Dit betekent dat verweerder de intrekking van de bouwvergunning van eiseres niet (uitsluitend) op de adviezen van het LBB had mogen baseren.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BJ1892 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL1830 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2009:BK2970 ★★