Rechtbank Amsterdam, 13-05-2011 / CV 09-27247


ECLIECLI:NL:RBAMS:2011:BT7067
Datum13-05-2011
InhoudsindicatieOp grond van de CAO mogen dagen waarop niet is gewerkt in verband met een geschil over arbeids(on)geschiktheid achteraf worden aangemerkt met vakantiedagen. Kantonrechter oordeelt dat dit in strijd is met artikel 7:629 lid 7 B.W. (waarschuwingsplicht)
Recht.nl artikel5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (08-11-2018)
Vijf tips om arbeidsrechtelijke uitglijders bij zieke werknemers te voorkomen.
> 5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (Petra Hogewind, Sdu.nl)
> Flowchart ‘loon bij ziekte’ (Sdu.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 13-05-2011, ---
TAP, 2011, p. 341
Geen mededeling ex art. 7:629 lid 7 BW: geen verrekening vakantie-uren