Rechtbank Amsterdam, 21-10-2011 / AWB 11/1114 WOB


ECLIECLI:NL:RBAMS:2011:BV0297
Datum21-10-2011
InhoudsindicatieVerzoek om openbaarmaking quickscans met betrekking tot cicada. De quickscans zijn weliswaar opgesteld ten behoeve van intern beraad, maar bevatten naar het oordeel van de rechtbank geen persoonlijke beleidsopvattingen. Aan de vraag of de quickscans ook milieu-informatie bevatten wordt daarom niet toegekomen. Het beroep is gegrond, de rechtbank voorziet zelf in de zaak door verweerder op te dragen de quickscans binnen zes weken na bekendmaking van de uitspraak in geanonimiseerde vorm openbaar te maken.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC6375 ★★