Rechtbank Amsterdam, 06-04-2012 / AWB 11/999 VEROR


ECLIECLI:NL:RBAMS:2012:BW2542
Datum06-04-2012
InhoudsindicatieDe burgemeester van Amsterdam heeft de exploitatievergunning voor prostitutiebedrijf Club Bianca ingetrokken, omdat er signalen waren binnengekomen van onveilige sekspraktijken tussen klanten en prostituees. De rechtbank is van oordeel dat de burgemeester niet heeft voldaan aan de voorwaarden voor het intrekken van de exploitatievergunning. Een dusdanig belastend besluit als dit intrekkingsbesluit moet gedragen kunnen worden door de onderliggende feiten en omstandigheden en de bewijsmiddelen waaruit deze blijken. De intrekking is gebaseerd op de aangifte van de vertrouwenspersoon van de GGD en op de internetpublicaties op de website www.hookers.nl. Hetgeen de vertrouwenspersoon heeft verklaard ten aanzien van de misstanden bij Club Bianca, is een beschrijving van twee gesprekken met bij Club Bianca werkzame prostituees over de werkomstandigheden. Het is dus een verklaring van horen zeggen. Daarnaast hebben deze twee prostituees ervoor gekozen anoniem te blijven. Als gevolg hiervan wordt niet duidelijk welke feiten en omstandigheden door de individuele prostituees uit persoonlijke ervaring zijn verklaard. Van belang is ook dat de afgelegde verklaringen niet worden ondersteund door objectieve en verifieerbare gegevens uit een andere ondersteunende bron. De internetpublicaties op www.hookers.nl zijn anoniem en daarom niet verifieerbaar. Dat het niet eenvoudig is vast te stellen dat sprake is van gedwongen prostitutie of uitbuiting van prostituees, kan niet afdoen aan voornoemde tekortkomingen, temeer nu door eiseres tegenbewijs is overgelegd in de vorm van drie bij de RC onder ede afgelegde verklaringen van bij Club Bianca werkzame prostituees. Van belang is dat deze verklaringen niet anoniem en niet van horen zeggen zijn. Deze drie verklaringen staan haaks op hetgeen door de prostituees bij de vertrouwenspersoon is verklaard. Van de burgemeester had mogen worden verwacht dat op basis van signalen van onveilige sekspraktijken binnen Club Bianca nader onderzoek zou zijn verricht, waarvoor mogelijkheden zijn neergelegd in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.
Recht.nl artikelBewijzen wat zich in de peeskamer afspeelt I (25-05-2012)
Wat zich in de peeskamer afspeelt, weten alleen prostituee en klant. De burgemeester ziet zich soms echter verplicht door het sleutelgat te gluren. Op grond van de APV moet de exploitatie van prostitutiebedrijven namelijk voldoen aan bepaalde (hygiëne)eisen. Het probleem voor de burgemeester: hoe houd je daar effectief toezicht op?
> Bewijzen van wat zich in de peeskamer afspeelt (Weblog Publiekrecht & politiek)
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 06-04-2012, AWB 11/999 VEROR
IR 2012, p. 94
Bestuursrecht, internetpublicaties, de auditu verklaring, verklaring 'van horen zeggen', intrekking vergunning.

(Club Bianca)
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:792 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:792 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BX9903