Rechtbank Amsterdam, 25-04-2012 / 360959 / HA ZA 07-192


ECLIECLI:NL:RBAMS:2012:BW3790
Datum25-04-2012
InhoudsindicatieKPNQwest. Facilities Agreement (kredietovereenkomst). Faillissement. Bij KPNQwest betrokkenen (bestuurder, leden Management Team, commissarissen, aandeelhouders, werknemer) aansprakelijk voor het niet-terugbetaalde deel van het verstrekte krediet? Toepasselijk recht. Maatstaf.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 25-04-2012, 360959 / HA ZA 07-192 (met noot)
P.D. Olden
JOR 2012/177
Faillissement KPNQwest. Toepasselijk recht. Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW. IPR. Art. 10:119 BW ziet enkel op aansprakelijkheden uit boek 2 BW. Functionaris slechts onder zeer bijzondere omstandigheden jegens schuldeiser van vennootschap persoonlijk aansprakelijk. Voor bestuurder en feitelijk leidinggevende geldt zwaarste plicht. Norm Ontvanger/Roelofsen van toepassing. In case oprecht geloof in kans van slagen. Faillissement was niet voorzienbaar ten tijde van afsluiten lening en daadwerkelijk gebruikmaken van kredietfaciliteit.Geen persoonlijk ernstig verwijt. Alle vorderingen afgewezen.

(Cargill c.s. / KPN c.s.)
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 25-04-2012, 360959 / HA ZA 07-192
RO 2012, 45
Bestuurdersaansprakelijkheid.
Hebben de bestuurders, commissarissen en de overige gedaagden onrechtmatig gehandeld jegens de banken?
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 25-04-2012, 360959 / HA ZA 07-192
RI 2012/76
Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid.
Zijn de betrokkenen bij KPNQwest (bestuurder, leden Management Team, Commissarissen, aandeelhouders en werknemer) aansprakelijk voor niet terugbetaald krediet?
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 25-04-2012, 360959 / HA ZA 07-192 (met noot)
P.D. Olden
JRV 2012, 859
KPNQwest. Faillissement. Toepasselijk recht. Bestuuderdersaansprakelijkheid. Persoonlijk ernstig verwijt. Bestuurder, feitelijk leidinggevers en commissarissen KPNQwest niet persoonlijk aansprakelijk.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 25-04-2012, 360959 / HA ZA 07-192 (met noot)
P.D. Olden
FIP 2012, p. 185
Geen aansprakelijkheid functionarissen KPNQwest
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★